12 júl, piatok, 2024
A- A A+

História obce

Obec Veľký Cetín sa nachádza 15 km juhovýchodne od Nitry v nadmorskej výške 137 m na východnom brehu rieky Cetínky. Jej rozloha je 1687 ha. Jej najvyšší bod sa nachádza medzi obcami Veľký Cetín a Paňa vo vinohradoch vo výške 209 m nad morom. Z dediny je krásny výhľad na všetky svetové strany. Na severe sa týčia vrcholky Zobora, na východe sa rozprestierajú vinohrady, zo západu dedinu ohraničuje rieka Cetínka a na juhu je les.

Počet obyvateľov obce je 1761. Národnostné zloženie je 85% občanov maďarskej národnosti a 15% slovenskej.

Archeologické vykopávky odkryli sídlisko z obdobia laténskej kultúry, pohrebisko Kvádov z mladšej doby rímskej a slovanské sídlisko. Prvé latinské zmienky o obci pochádzajú z roku 1239. Osídlenie sa spomína pod názvom Cheten, neskôr v priebehu storočí sa jej pomenovanie viackrát zmenilo. Jej súčasný názov získala obec v roku 1927. Podľa prvých písomných záznamov patrilo toto osídlenie nitrianskemu benediktínskemu kláštoru. Od 16. storočia ho prevzalo ostrihomské arcibiskupstvo. V dedine boli prvé domy postavené okolo kostola, tu stála aj fara, na ktorej sa od roku 1632 viedla matrika. Tu bola aj prvá škola. V záznamoch pochádzajúcich z II. polovice 18. storočia už môže vidieť úradné spisy kde sa používala obecná pečať, na ktorej bol zobrazený stojací biskup, ktorý v ruka zvieral biskupskú palicu. Na pečati je letopočet 1741. V roku 1894 v dedine vypukol rozsiahly požiar a dedina v priebehu dvoch hodín vyhorela. Zostal len kostol, fara a ešte niekoľko domov.

V roku 1912 bola postavená budova obecného úradu, ktorá do roku 2004 slúžila na tento účel. Budova bola postavená vďaka materiálnej pomoci Ostrihomského arcibiskupstva a svojím podielom prispela aj obec. Stará fara bola okolo roku 1900 zbúraná a v roku 1903 bola postavená súčasná. Údaje z roku 1899 udávajú, že obec mala 1587 rím.-kat.obyvateľov a sú zachované záznamy o existencii pošty.

Podľa zachovaných údajov bol základný kameň kostola položený už v roku 1007. V tomto období kráľ Štefan nariadil, aby v každej 10. obci postavili kostol. Medzi umelecké diela možno zaradiť renesančnú podložku krstiteľnice, ktorá pochádza zo 16. storočia, jej baroková nádrž bola vyhotovená v 18. storočí. Z dvoch kalichov je jeden renesančný z roku 1594 a druhý barokový pochádzajúci zo začiatku 18. storočia.

Na základe nájdených údajov bola prvá škola otvorená v roku 1755 na fare. Ďalšia škola bola postavená v roku 1912, pri bývalom kultúrnom domu. V súčasnej škole prebieha vyučovanie od 1. 9. 1962.