12 júl, piatok, 2024
A- A A+

ZaD č.1 - Veľký Cetín, SMERNÁ ČASŤ

ZaD č.1 - Veľký Cetín, ZÁVÄZNÁ ČASŤ

ZaD č.1 - Veľký Cetín, POMÔCKA NA PREROKOVANIE

 

ŠIRŠIE VZŤAHY:      podklad

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA:   náložka   -   podklad   -   sútlač

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

NÁVRH DOPRAVY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VONKAJŠIA ELEKTRIKA A SLABOPRÚD:   náložka   -   podklad   -   sútlač

PLYNOFIKÁCIA:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VYHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ZÁBERU PÔDNEHO FONDU:   náložka   -   podklad   -   sútlač