12 júl, piatok, 2024
A- A A+

 Cenník služieb za užívanie obecných priestorov od 01. 01. 2024

1.Kultúrny dom - svadba /3 dni/

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 300 €
  • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 500 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

2. Kultúrny dom - svadba /1 deň/

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 200 €
  • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 250 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

3. Kultúrny dom - oslavy jubileí, iné oslavy

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 100 €
  • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 150 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

4. Kultúrny dom - pohrebný kar bez použitia kuchyne, 0 €

resp. malá spoločenská miestnosť

5. Kultúrny dom - pohrebný kar s použitím kuchyne, 20 €

resp. malá spoločenská miestnosť

6. Kultúrny dom - prednášky na účely reklamy, predaja 20 € / 1 hod.

7. Kultúrny dom - schôdze miestnych organizácií, 0 €

resp. malá spoločenská miestnosť

8. Kultúrny dom - predajné akcie /len vydláždená časť/ 10 € / 1 hod.

9. Kultúrny dom - firemné akcie bez použitia kuchyne – oslavy 25 €/ 1 hod.

-za používanie kuchyne +50 €/deň

10. Kultúrny dom - plesy, stužkové

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 200 €
  • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 250 €

KD bude k dispozícii jeden deň pred akciou od 12.00 hod. a nasledujúci deň po akcii do 12.00 hod.

11. Kultúrny dom - diskotéky, plesy, zábavy pre miestne organizácie 0 €

12. Amfiteáter pre miestne neziskové organizácie 0 €

13. Kultúrny dom - podujatia politických strán 250 €

14. Kultúrny dom - verejno-prospešné podujatia obyvateľov obce 0 €

15. Klubovňa /1 deň/ 100 €

K uvedeným sadzbám sa pripočíta skutočná spotreba elektrickej energie a plynu podľa odpočtu na plynomere a elektromere.

Čistiace prostriedky do kuchyne a do sociálneho zariadenia zakúpi Obecný úrad Veľký Cetín. Čistiace prostriedky sa vydajú podľa počtu hostí a zúčastnených na jednotlivých podujatiach. /pri počte do 100 ľudí 1 ks čistiaci prostriedok, 1 drôtenka, 10 kuchynských utierok, 6 ks toaletného papiera, nad 100 ľudí dvojnásobok uvedených čistiacich prostriedkov/. Čistiace prostriedky na upratovanie tiež poskytne obecný úrad. Kultúrny dom, kuchyňa a vedľajšie miestnosti sa odovzdávajú v čistom a hygienicky nezávadnom stave. Pranie a čistenie obrusov je zahrnuté v základnej sadzbe cien. Za vypožičanie

inventáru DHM, ako i drobného majetku /taniere, poháre, misy, nábytok/ užívateľ uhradí zálohovo sumu 50 € . V prípade nepoškodenia majetku táto suma v celej výške bude vrátená. Pri poškodení majetku, resp. pri rozbití inventáru sa určí miera poškodenia. O miere poškodenia rozhoduje poverený zamestnanec obce, pričom hlavné kritériá sú obstarávacia cena, doba používania, chýbajúca časť zo sady tanierov, mís, pohárov a iné druhy poškodenia majetku.

Prebratie kultúrneho domu sa uskutoční vždy písomnou formou. Vyžaduje sa podpis na prebratie kľúčov od jednotlivých miestností, ako aj podpis na prebratie DHM a inventáru. Zodpovedná osoba za odovzdanie a prebratie KD je poverený zamestnanec obce.