12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Cetíne bola založená 31. 3. 2023. na ustanovujúcej schôdzi zúčastnilo 35 členov. Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť. V súčasnosti má organizácia 55 členov.

Členovia výboru
Predseda: Valéria Prešinská
Podpredseda: Michal Gúgh
Hospodár: Gabriela Szusztorová
Členky: Magdaléna Kiácová, Margita Bugyinszká

Revízna komisia
Predseda: Edita Ficová
Členky: lda Paulovičová, Alžbeta Balázsyová

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom
o členstve.

Členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS na Slovensku.

Našim cieľom je zhromažďovanie a organizovanie občanov našej obce - seniorov v dôchodkovom veku za účelom spoločných stretávaní pri kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach, ako a j brigádnickej činnosti v prospech našej obce a tak svojim členom popri každodenným povinnostiam
a starostiam spríjemniť ich jeseň života.